Menu

Archief

Opvang voor slachtoffers vrouwenhandel

Stichting Newa helpt slachtoffers van vrouwenhandel.
In de bergen van Nepal heerst grote armoede. Dat is bekend bij Indiase ronselaars voor vrouwenhandel. Ze ronselen arme meisjes uit kleine afgelegen bergdorpjes, zogenaamd voor de filmindustrie. Deze heel jonge en heel naïeve meisjes worden meegenomen naar Bombay (Zuid India) waar ze tot prostitutie gedwongen worden. Daar worden ze meestal vrij snel besmet met het HIV virus, wat uiteindelijk AIDS tot gevolg heeft. AIDS is in Nepal een groeiend probleem, wat begint met vooral onwetendheid. Eenmaal besmet kunnen deze meisjes nergens meer heen. In veel gevallen raken ze verslaafd aan drugs. Als ze toch terug komen in Nepal, kunnen ze nergens heen. Stichting Newa wilde dat deze meisjes een thuis aangeboden krijgen en wilde daarnaast helpen met het opzetten van een voorlichtingscampagne voor nog niet geronselde meisjes, in samenwerking met de hulporganisatie International Nepal Fellowship (INF) in het zuid westen van Nepal, dicht tegen India, in een van de armste gebieden van Nepal.
Ons bestuurslid Ruchama heeft haar steentje bij gedragen voor dit prachtige project. Ze heeft een Europese verpleegopleiding gedaan en is naar Nepalgunj, in Zuid Nepal gegaan om daar te helpen in een opvangcentrum. Ze heeft daar drie jaar gewerkt in een afkickcentrum met 24-uurs opvang, Er is door haar een voorlichtings- en onderwijscampagne opgezet. Er is een inloopcentrum opgezet waar gewerkt wordt aan gedragsverandering. Stichting Newa bood financiële ondersteuning voor het verblijf van Ruchama binnen dit project.

De sluipende moordenaar: Arsenicum

Stichting Newa helpt om te zorgen voor goed drinkwater in de Terai, Zuid Nepal.
In de Terai, in het lage en tropische gebied in Nepal zijn de mensen afhankelijk van waterputten, voor hun drinkwater. (Kaart) De laatste decennia is daar een probleem ontstaan. Door het zakken van het grondwater kwamen natuurlijke arsenicumlagen droog te liggen, die vervolgens aan de lucht gingen oxideren. Arsenicum is een gif wat bij lage concentraties huidaandoeningen, leveraandoeningen, kanker en andere vervelende ziektes veroorzaakt. Het is uiteindelijk dodelijk. Normaal is grondgebonden arsenicum niet in water oplosbaar, maar dit geoxideerde arsenicum is wel oplosbaar in water. Nu sijpelt er dus met het regenwater steeds meer Arsenicum mee, die drinkputten in, die vervolgens besmet en langzaam vergiftigd raken.
Omdat het gif zo sluipend in de putten sijpelt, gaat de arsenicumvergiftiging ook langzaam. Maar de langzaam opgebouwde gezondheidsschade is onherstelbaar en niet omkeerbaar. En doordat het zo traag gaat wordt het ziekteproces niet als Arsenicumvergiftiging herkend. Dokters herkennen de symptomen niet, omdat het een nieuw probleem is in Nepal. Er is ter plekke weinig tot geen informatie beschikbaar over arsenicumvergiftiging.
Er zijn bij benadering zo’n 300.000 putten in Zuid Nepal, waarvan er zeker 31% besmet is met arsenicum concentraties die ongezond hoog zijn.
Ongeveer 9,9 miljoen mensen zijn afhankelijk van deze drinkwaterputten. De gebieden Nawalparsi, Rautahat, Kailali, Parsa en Bara zijn de gebieden waar de grootste besmettingen gevonden zijn.
Stichting Newa heeft geholpen bij een project om in Nawalparsi de problemen systematisch op te lossen. Er is een voorlichtings- en trainingsprogramma uitgevoerd, waarbij lokale doctoren leerden de symptomen te herkennen. Putten zijn getest en er zijn Arsenicumfilters verstrekt aan huishoudens die afhankelijk zijn van besmet water.

Leermiddelen voor Sano Timi Technical School in Kathmandu

Scholing is een belangrijk aandachtspunt voor Stichting Newa.
Sano Timi Technical School is een school voor autotechniek, waar kansarme kinderen de kans krijgen om te sleutelen aan auto’s en motoren. Met die kennis krijgen ze een betere kans op een baan in een garage of autobedrijf. Deze school had heel weinig schoolboeken en geen goede gereedschappen. Een vrijwilliger van Stichting Newa heeft als stage-opdracht voor zijn studie aan Fontys Lerarenopleidingen (PTH) in Eindhoven meegewerkt aan het ontwerpen van leermiddelen autotechniek voor Sano Timi Technical School. We zouden in de toekomst deze school graag willen helpen aan gereedschap en aan de vertaling van moderne leerboeken.

Straatkinderen van de Kathmanduvallei

Straatkinderen helpen! Daar is Stichting Newa mee gestart.
In 1997 kwam Hari Dongol, een sociaal werker uit Kathmandu, bij ons op visite in Nederland. Hij vertelde ons over de straatkinderen en over het project wat hij wilde opzetten. In zijn droomproject zouden de kinderen leren zelf voor een inkomen en voor een onderdak zorgen, door straatvuil op te zoeken, dit te selecteren en te verkopen aan een verwerkingsbedrijf. Er leven ongeveer 7000 straatkinderen in Kathmandu, dus er was flink wat werk aan de winkel. Er werd een golfplaten onderdak gebouwd en er werd een bestuur opgezet van oudere kinderen. Hari zette het project zo op dat de kinderen geresocialiseerd werden, en dus beter konden functioneren in de maatschappij. Sommige kinderen leerden dansen om zo op straat inkomsten te kunnen verwerven. Anderen werden ondergebracht bij kunstenaars, zoals houtsnijwerkers, schilders, ontwerpers, een drukkerij, kopersmeden, zilversmeden enz. De kinderen die het erg goed deden konden naar school. Veel kinderen hebben intussen een vak geleerd, maar er blijven steeds straatkinderen komen.
De kinderen die vroeger straatkinderen waren, leiden nu het project, en ze worden geholpen en bijgestaan door Hari. Afgelopen december 2014 hebben we een bezoek gebracht aan Hari, en hoorden we van hem dat de straatkinderen van toen, het project nog steeds leiden, en zelfstandig het project draaiend en gezond houden. Het was een heel goede investering!
Het tehuis is niet meer van golfplaten maar is een mooi stenen gebouw waar de nieuwe ex-straatkinderen goed terecht kunnen. Er zijn mooie stapelbedden en er is een redelijk beschermde omgeving.
Stichting Newa probeert nog steeds zo veel mogelijk te helpen, door geld in te zamelen voor het tehuis, maar ook door de verkoop van goederen die gemaakt zijn in de werkplaatsen van de kunstenaars. Binnenkort willen wij een Newa webwinkel openen! Daar wordt momenteel nog aan gewerkt. We houden u op de hoogte!

Steun Stichting Newa nu!

Stichting Newa ondersteunt succesvolle projecten in Nepal, door middel van subsidies, crowdfunding en donaties. De overheadkosten houden we bewust heel laag, uw geld wordt voor 99% besteed aan de projecten in Nepal.

Steun Stichting Newa nu