Menu

Dorpjes volledig van de kaart geveegd!

Nu pas begint door te dringen hoe groot de ramp in de bergen is. Hele dorpen zijn volledig verwoest, en van de kaart geveegd. Het aantal doden is waarschijnlijk niet te tellen.


Zo bereikte ons het bericht dat het dorp Dtar, in de buurt van Hansapur, in het Gorkha district, en wat de streek is waar ons bestuurslid Minita geboren is, in zijn geheel verwoest is. Er staat geen enkel huis meer overeind. Er zijn vele doden en gewonden, allen bekenden van Minita. De ramp komt hierdoor wel heel dichtbij!

We willen dit leed natuurlijk verzachten, en helpen waar we kunnen, maar de ontoegankelijkheid van het gebied is groot. Zonder aardbeving was het al 15 uur lopen naar dit dorp. Pas over een week kan onze lokale contactpersoon naar Dtar om de eerste hulpgoederen te brengen en om te inventariseren wat er verder zoal nodig is.

Een ding weten we al! Er moeten zo snel mogelijk zaden heen. Want over ruim een maand begint het plantseizoen, en als er niet gezaaid wordt, is er straks geen oogst! En dan wordt het probleem nog veel groter! We werken er hard aan om die zaden op de juiste plek te krijgen!