Menu

Ouderenzorg

Zwervende weduwen krijgen een thuis

Als in Nepal een man sterft, is er rouw voor de hele familie. Maar voor de achterblijvende weduwe ontstaat er vaak een heel lastige en moeilijke situatie. In Nepal bestaat er niet zoiets als een pensioen. De weduwe, die in de meeste gevallen analfabeet is en geen werk heeft, wordt volledig afhankelijk van haar kinderen, en die zitten daar niet allemaal op te wachten. Soms hebben de kinderen geen enkele mogelijkheid om moeder op te vangen, omdat ze zelf te arm zijn, of geen huisvesting voor haar hebben. Alles staat op naam van de gestorven man, de weduwe heeft helemaal niets, en moet meestal simpelweg het huis uit. Daardoor belanden in Kathmandu veel oudere weduwen uiteindelijk op straat, en gaan dan uit pure armoede bij de tempels bedelen.
Onaanvaardbaar! Vind u ook niet? En u kunt hen helpen met een klein bedragje per maand…..
Doneer nu! 

Open huis bij Dil Shova Shrestha

Een Nepalese alleenstaande vrouw met een groot huis, Dil Shova Shrestha, trok zich het lot van deze vrouwen aan en haalde ze in haar eigen huis. Om dat te kunnen doen, deed ze voorafgaand als vrijwilliger een aantal stages in dure particuliere verpleeghuizen en zo is ze begonnen met haar eigen “thuis-bejaardenhuis voor arme bedelende weduwen”. Natuurlijk had en heeft ze daarvoor financiële steun nodig, en die geeft Stichting Newa haar dan ook al geruime tijd. We zijn daarmee begonnen in 2010. Er waren toen 23 vrouwen aanwezig, waaronder een verlamde vrouw en twee blinde vrouwen. De vrouwen die dat kunnen, proberen door naai- en verstelwerk uit te voeren, geld te verdienen. En dat lukt aardig. Intussen wonen er nu 40 weduwen in het huis. Er is een grote verbouwing geweest en er is een flinke uitbreiding van het pand gekomen.

Het huis wordt een echt thuis!

In april 2014 bezochten we Dil Shova opnieuw en troffen een nieuwe, maar heel positieve situatie aan. Vanwege de burgeroorlog die tot 2011 duurde, zijn er in West Nepal, en vooral in Humla veel oorlogswezen en voormalige kindsoldaten. Dil Shova bleek een flink aantal van deze oorlogswezen in haar huis te hebben opgenomen. Die kinderen krijgen nu een her-socialisatie programma, ze verzorgen de oudjes en zodra het kan gaan deze kinderen naar een passende school. Het is een heel mooi project geworden, en we zijn als Stichting Newa erg trots dat wij daar ons steentje aan bijdragen.

Steun Stichting Newa nu!

Stichting Newa ondersteunt succesvolle projecten in Nepal, door middel van subsidies, crowdfunding en donaties. De overheadkosten houden we bewust heel laag, uw geld wordt voor 99% besteed aan de projecten in Nepal.

Steun Stichting Newa nu